Nevedela, nevedela

1.
Nevedela, nevedela, keď prišli,
vyberala spoza uši hrsťou vši,
povešala do komína kde kerú,
aby mala kúšťok mäsa k čepčeniu.