Nepôjdem za teba

1.
Nepôjdem za teba, ej, čo by si ma aj chcel,
máš mater mrchavú, ej, bíjavať bys ma chcel,
máš mater mrchavú, bíjavať bys ma chcel.

2.
Neboj sa, dievčina, tej mojej matere,
keď ťa bude hrešiť, ej, zastanem za teba,
keď ťa bude hrešiť, zastanem za teba.

3.
Zastanem za teba, ej, ako sám za seba,
neboj sa dievčina, ej, tej mojej matera.
neboj sa dievčina, tej mojej matera.