Keď ja pôjdem do tých Levíc

1.
[:Keď ja pôjdem do tých Levíc,:] do sklepa,
keď ja pôjdem do tých Levíc, šej-hoj, do sklepa,
[:kúpim si ja beťár čiapku:] aj kefu.

2.
[:Kúpim si ja beťár čiapku,:] aj kefu,
keď ja budem beťar čiapku, šej-hoj, pucovať,
[:bude moja najmilejšia:] banovať.

3.
[:Neplačem ja, môj najmilší,:] nad inšim,
neplačem ja, môj najmilší, šej-hoj, nad inšim,
[:len nad tvojím sľubovaním:] falešným.

4.
[:Čo si mne ty za dva rôčky:] sľuboval,
čo si mne ty za dva rôčky, šej-hoj, sľuboval,
[:a na tretí zarmútenú:] tak nahau.