Išlo dievča gu spovedi

1.
Išlo dievča gu spovedi pána farárovi,
[:ono sa mu zaľúbelo, že má biele nohy.:]

2.
Hybaj, ďiouča, slúžiť pána farárovi,
[:veď nemusíš nič robievať, len napájať pávy.:]

3.
A keď pávy ponapájaš, potom budeš so mnou spati,
[:môžeš si ty zajtra ráno dukáty čítati.:]

4.
Ona vstala, načítala za plnú fiertušku,
[:horko-ťažko zaplakala, pozrela po brušku.:]