Ej, hrmelo, pršalo

1.
[:Ej, hrmelo, pršalo nad našou záhradkou,:]
[:tešili sa chlapci, šeja-hoj,
pre panny rastený, Bože môj.:]

2.
[:Ej, netešte sa chlapci, môjmu rozmajrínku,:]
[:rozmajrín zelený, šeja-hoj,
pre panny rastený, Bože môj.:]