Keď si já zaspievam

Bziny, Orava

1.
Keď si já zaspievam
na vrchu Krnáča, hojäjä, hoj,
[:počujú mä chlapci
až do Pokriváča, hojäjä, hoj.:]

2.
Veď sami ohláša,
niže Mikuláša, hojäjä, hoj,
[:ohlás sa mi ďaľej,
starodávni fräjer, hojäjä, hoj.:]

3.
Poľäna, Poľäna,
mučä toho Jäna, hojäjä, hoj,
[:Poľanu skosiľi,
Jána oženiľi, hojäjä, hoj.:]