Žaškouskí mláďenci

Medzibrodie nad Oravou, Orava

1.
Žaškouskí mládenci to je taká pícha,
veď sa ich pomesťí seďem do štrpíka.
[:Hej, dina, mina, viza, vizetaj ze ze ze,
parafin, revize, dina, mina, vize.:]

2.
Seďem do štrpíka petnáz do riečice,
chceľi bi milovať žaškouskie ďieučice.
[:Hej, dina, mina, viza, vizetaj ze ze ze,
parafin, revize, dina, mina, vize.:]

3.
Žaškouskie ďieučence, to sa parádňice,
daľi si višívať zo psa rukavice.
[:Hej, dina, mina, viza, vizetaj ze ze ze,
parafin, revize, dina, mina, vize.:]