Vyrástla mi biela ruža

1.
Vyrástla mi biela ruža na stole,
plakala mi moja milá v komore,
[:plakala mi, keď jej vienok skladali
a na hlavu biely čepiec dávali.:]