Povedzže mi, povedz

Važec

1.
Povedzže mi, povedz, vtáčku jarabavý,
koľko si preletel vŕškov od Oravy.

2.
A ja som preletel sedemdesiatsedem,
nikdy som nevedel, či je noc, či je deň.

3.
Vieš ty, syn môj, dobre, že mne veľmi málo,
keď môj otec zomrel, majetku ostalo.

4.
Domček na zrútenie, dva volečky planie,
place skoro všetky pozastavovanie.

5.
Ale dobrotivý Pán Boh mi pomohol,
že som sa po kroku, z roka na rok zmohol.

6.
Mám v chlieve tri kravy, štyri sivé voly,
dlhu ani grajciar, raľa v každom poli.