Já za to, má milá, nemohu

Hudba a text Karel Hašler

1.
Nač se ptáš, nač se ptáš, proč mě tolik ráda máš,
nač se ptáš, nač se ptáš, proč mě ráda máš?
Což já sám, což já sám někdy sebe sám se ptám,
proč tě tak vroucně rád mám?
Já za to, má milá, nemohu,
že ty máš oči jak oblohu,
čisté tak jako dvě studánky,
a že máš tváře jak červánky.
Uhasit lásku je nesnadné,
zrovna tak, jako ji lhát,
vím, že až srdce mé vychladne,
ještě tě budu mít rád.

2.
Se srdcem nelze hrát tomu, kdo má děvče rád,
se srdcem nelze hrát tomu, kdo má rád.
Jak já sám rád tě mám, pochopíš, až jednou sám
zlíbám tě a zašeptám:
Já za to ......