Slniečko zachodí

1.
Slniečko zachodí, od hôr sa odberá,
pastierik s ovcami domov sa poberá
a medzi horami žnice so žencami
do tichej doliny tiahnu so spevami.