Po horách som chodil

1.
[:Po horách som chodil, hory ma sklamali,:]
nešťastní pánové, nešťastní pánové,
za vojačka ma vzali.

2.
[:Keď ste ma, vy páni, za vojačka vzali,:]
šumnú frajerku mám, šumnú frajerku mám,
od nej ma zobrali.

3.
[:Bo ja už nebudem, bo ja už nebudem,:]
bo ja po Prešove, bo ja po Prešove
kvera nosiť budem.