Konopa, konopa, konopový veniec

1.
Konopa, konopa, konopový veniec,
nieto na tých Štáloch poriadny mládenec,
i-haj, i-haj, poriadny mládenec.

2.
Poriadny, poriadny, ale len v nedeľu,
keď si on oblečie bielu košeľu,
i-haj, i-haj, bielu košeľu.

3.
Bielenú košeľu, popolavý klobúk,
tak sa von vytiahne jak jarabý kohút,
i-haj, i-haj, jak jarabý kohút.