Najprv je Kamendín

1.
Najprv je Kamendín a potom Bín,
Čata ešte aj Vezekín a potom sú
Želiezovce, Mikula, Súdov a Šiarovce.

2.
Nagy Kálna, Kiš Kálna, Kozmálovce,
Tlmačský most aj Kozárovce a potom je
Beňadika, tam je naša prosred mamika.

3.
Orovnica, Breznica, Brehy, Rudno, Voznica,
Žarnovica aj Bzenica, Hliník, Bartoš,
Lehotka, Hladomer, Vieska aj Svätý Kríž.