Veź ti mňe, Jurku, za ženu

1.
Veź ti mňe, Jurku, za ženu,
da ci moja mac perinu,
[:perinu, zahlavek,
budzeš mac podhlavek,
ľem me veź.:]

2.
Ňechcem ce, Marčo, ňechcem ce,
bo śicke ľudze haňa ce,
[:že rano nevstaňeš,
koňičkom ňedaješ,
ňechcem ce.:]

3.
Ňepravda, Jurku, ňepravda,
kto to povedal, do ďabla,
[:šak ja rano vstaňem
i koňičkom dajem,
ľem me veź.:]

4.
Ňechcem ce, Marčo, ňechcem ce,
bo śicke ľudze haňa ce,
[:kudzeľku nespredzeš,
gazdiňku ňebudzeš,
ňechcem ce.:]

5.
Ňepravda, Jurku, ňepravda,
kto to povedal, do ďabla,
[:i kudzeľku spredzem
i gazdiňku budzem,
ľem me veź.:]