Paľenka z pohara

1.
Paľenka z pohara sklamala šuhaja
a šuhaj dzivčatko, plače nebožatko.

2.
Bulam ci šuhaju, frajiročka verna
a žena ňebudzem ani uhvarena.

3.
Frajirkam ci bula, bo ši znal tancovac
a žena ňebudzem, bo ňeznaš gazdovac.

4.
Ľubosc, Bože, ľubosc, chto ju ustanovil,
bodaj mu mili Boh carstvo ňerozstvoril.

5.
Carstvo ňeroztvoril a peklo ňezavar,
bodaj ho mili Boh za dzivočki skaral.

6.
Ňeverim sam sebe, aňi mila tebe,
aňi tej košuľce, co ju maš na sebe.

7.
Košuľočka cenka, šila ju milenka,
šila ju z hodvabom pod želenim hajom.

8.
Ked ju višivala, vešelo špivala,
ked mi ju davala, horko zaplakala.