Mám ja ženičku mladú

1.
Mám ja ženičku mladú,
peknú gazdinu,
čo by mala kravám podať,
ponúkla sviniam zožrať,
ach, ja človek úbohý.

2.
Mám so ženou trápení,
nikto mi neverí,
aké ja mám trápení,
kávu mi navarela,
múkou ju zatrepala,
miesto cukru soli dala
a to mi jesť ponúkala,
ach, ja človek úbohý.

3.
Polievku mi varela,
smolu do nej hodela,
bola čierna ako vrana,
a to jesť im ponúkala,
ach, ja človek úbohý.

4.
Omáčku tiež varela,
tri varešky zlomela,
miesto octu potról vliala
a to jesť mi ponúkala,
ach, ja človek úbohy.

5.
Halušky mi varela,
ako päste robela,
popolom ich posypala
a zas mi jesť ponúkala,
ach, ja človek úbohý.

6.
Pampúšky vyprážala,
po susedoch chodela,
pampúšky jej pohoreli,
hodela ich do komory,
ach, ja človek úbohý.

7.
Opekance sekala,
do prsta si zaťala,
začala mi strašne hrešiť,
musel som ju zasa tešiť,
ach, ja človek úbohý.

8.
Štrúdľu si vypekala,
po dedine chodela,
zubami ju roztrhala,
všetka sa jej potrhala,
ach, ja človek úbohý.

9.
Kurence vyprážala,
geršňou ich posypala,
to sa všetko spolu skudlo,
navarela z toho mydlo,
ach, ja človek úbohý.

10.
Na to mäso kúpila,
za týždeň ho varila,
to sa všetko zosmrdelo,
ako z koňa zdochnutého,
ach, ja človek úbohý.

11.
Tri prsty mi odťala,
do kapusty hodela
a na to mi povedala,
že to bude dobro žrania,
ach, ja človek úbohý.

12.
Chleba mi tiež napiekla,
na riedko ho zmiesila,
trochu gipsu prisypala
a do pece posádzala,
ach, ja človek úbohý.

13.
Šaty mi odvárala,
do kochu povešala
a na to mi povedala,
že to uschne do rána,
ach, ja človek úbohý.

14.
Husy mi ošklbala,
perie do hnoja dala,
na to sa zas odvolala,
že to zhnije tam do rána,
ach, ja človek úbohý.

15.
Išiel som k starostovi,
aby mi ten dal rady,
ten zas na ňu trstenica,
ale ona naň palicu,
ach, ja človek úbohý.

16.
Išiel som ju žalovať,
fiškáľ jej chcel radu dať,
tam len stála, vždy sa smiala
a na mňa pozerala,
ach, ja človek úbohý.

17.
Išiel som k doktorovi,
myslel som, že sa blázni,
keď ju začal poklepávať,
ona jemu strach nadávať,
ach, ja človek úbohý.

18.
Potom som ju obesil,
len som zle zavesil,
vzala žinku, tak ma ťala,
do krvi ma dorúbala,
ach, ja človek úbohý.