Huta, Bukovina, všivavá dedina

1.
Huta, Bukovina, všivavá dedina,
kostola nemajú, v susákach sa modlievajú.