Ej, to-tu, to-tu

1.
Ej, to-tu, to-tu, mojej milej nôtu,
ktorú ona rada mala,
rada na ňu tancovala,
ej, to-tu, to-tu, mojej milej nôtu.