Háju, háju, zelená borievka

Zázrivá, Orava

1.
[:Háju, háju, zelená borievka,:]
[:či som stará, či som mladá, ešte som panenka.:]

2.
[:Háju, háju, zelený borovec,:]
[:či som starý, či som mladý, ešte som mládenec.:]

3.
[:Háju, háju, nechytaj ma za ňu,:]
[:za tú sukňu potrhanú, nedal si mi na ňu.:]

4.
[:Háju, háju, ja na vŕšku bývam,:]
[:na zálety nechodievam, len sa odtiaľ dívam.:]


Fonetický zápis:

Háju háju
Zázrivá, Orava

1.
[:Háju, háju, zelená boriefka,:]
[:či som stará, či som muadá, ešťe som paňenka.:]

2.
[:Háju, háju, zelení borovec,:]
[:či som starí, či som muadí, ešťe som muádenec.:]

3.
[:Háju, háju, nechitaj ma za ňu,:]
[:za tú sukňu potrhanú, ňedau si mi na ňu.:]

4.
[:Háju, háju, jä na vŕšku bívam,:]
[:na záleti ňechoďievam, len sa oťel ďívam.:]