Hora, hora, dubová chrásť

štiavnická pieseň, Hont

1.
[:Hora, hora, dubová chrásť,:]
[:hej, dajže Bože niečo ukrásc.:]

2.
[:Lebo kone, lebo voly,:]
[:hej, lebo dzievča po méj voli.:]

3.
[:A kedz mi ho ukradzeme,:]
[:hej, kaježe ho povedzeme.:]

4.
[:Taje hore, na salaše,:]
[:hej, už je dzievča, už je naše.:]