Ovce moje, ovce, majú liate zvonce

Zázrivá, Orava

1.
Ovce moje, ovce, majú liate zvonce,
[:štrngajú, brnkajú pomedzi javorce.:]

2.
Ovce, moje ovce máte liate zvonce,
[:keď ich potratíte, kožkou zaplatíte.:]

3.
Grúne, moje Grúne, zapadli snehami,
[:kdeže sa podejem s mojimi ovcami.:]

4.
Pôjdem do Doliny, nevidím zeliny,
[:pôjdem do úboče, tam zahyniem s nimi.:]


fonetický zápis:

Ofce, moje ofce majú la̋te zvonce

1.
Ofce, moje ofce majú la̋te zvonce,
[:štrngajú, brnkajú pomedzi javorce.:]

2.
Ofce, moje ofce máťe la̋te zvonce,
[:keť hich potraťíťe košku̯of zapu̯aťíťe.:]

3.
Grúňe, moje Grúňe zapadu̯i sňehami,
[:ďe sa ja poďejem z mojimi ofcami.:]

4.
Pu̯ojďem do Doľini, ňeviďím zeľini,
[:pu̯ojďem do úboče, tam zahiňiem s ňimi.:]