Ovce, moje ovce a ja som váš ovčiar

Zázrivá, Orava

1.
Ovce, moje ovce a ja som váš ovčiar
[:a ja vám zarúbem v suchej hore košiar.:]

2.
Ovce, moje ovce, len samé belice,
[:veď som si vyslúžil pri vás šibenice.:]

3.
Ovce, moje ovce, pod košiarom stoja,
[:dobre oni vedia, že ma zabiť stroja.:]

4.
Ovečky, barany, ľúto mi za vami,
[:veď som naučený od malička s vami.:]

5.
Ľúto mi je, ľúto, doma a i tuto,
[:tuná ta našimi, doma za inšími.:]


fonetický zápis:

Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r

1.
Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
[:a ja vám zarúbem v suchej hore koša̋r.:]

2.
Ofce, moje ofce, len samie beľice,
[:veť som si vysúžiu̯ pri vás šibeňice.:]

3.
Ofce, moje ofce pot koša̋rom stoja̋,
[:dobre oňi veďa̋, že ma zabiť stroja̋.:]

4.
Ovečky, barany, lúto mi za vami,
[:veť som naučení od maľička s vami.:]

5.
Lúto mi je lúto doma a i tuto,
[:tuná za na našimi, doma za inšími.:]