Už škovránky

1.
Už škovránky pod oblohou spievajú,
už oráčov do roboty volajú.
[:Zapriahajte vrané kone, poďme siať,
lebo keď sa nezaseje, nebude sa žitko žať.:]

2.
V šírom poli stojí lipka zelená,
spod nej tečie, ej, vodička studená.
[:Okolo nej vykvitajú klinčeky,
tie slovenské švárne devy vijú si z nich venčeky.:]

3.
Keď som išla seno hrabať na lúčku,
stratila som z ľavej rúčky obrúčku.
[:Tá obrúčka bola celá zo zlata,
kto ju nájde, nech ju vráti, neminie ho odplata.:]