To je, Bože, to je

1.
To je, Bože, to je,
to je potešení moje,
ked mi vraný koník
preskakuje oje.

2.
Dycky sem ti ríkau,
tebje naučení dávau,
sceš li moja byci,
s iným nepostávaj.

3.
Tys na to nedbala,
s inými si postávala,
ja sem sa oženiu,
tas sa nevydala.

4.
Ja sem sa oženiu,
ale smutne, nevesele,
šablička mi visí
v kasárni na scene.