To božie slniečko

1.
To božie slniečko
po nebi si behá,
[:to slovenské plemä,
to slovenské plemä
všade sa rozlieha.:]

2.
Pri slniečku prejde
celý svet ten šíry,
[:ale pri mesiačku,
ale pri mesiačku
za domovom kvílí.:]

3.
Pri bledom mesiačku
za domovom smúti,
ale pri slniečku,
ale pri slniečku
pokračuje v púti.:]