Starý môj, starý môj

1.
Starý môj, starý môj, šedivú bradu máš,
akože od hanby pôjdeme na sobáš, pôjdeme na sobáš.

2.
Ak chceš, moja milá, zakryť moju hanbu,
zo zubov štrbavých daj si dolu gambu, daj si dolu gambu.