Tam hore v podkroví

1.
[:Tam hore v podkroví, kdo to byl,
nepoví, šeptali tichým hlasem.:]
[:Šeptali tichým hlasem,
líbali, viděla jsem.:]

2.
[:Keď sa poľúbili, potom hore vstali,
Anička celá bledá,:]
[:Anička celá bledá,
mamka jej pokoj nedá. :]

3.
[:Čo sa ti Anička, má drahá dcérečka,
čo sa ti v noci stalo?:]
[:Stala sa mi nehoda,
odpusťte, mamko moja.:].

4.
[:A ja ti odpúšťam, celý svet opúšťam
aj teba, dcéra moja.:]
[:Vyjdem ja hore na skalu
a odtiaľ skočím dolu.:]

5.
[:Neskáčte mamička, budem mať synáčka,
budete ho kolísať.:]
[:Budete ho kolísať
a on vás bude mať rád.:]

6.
[:Bola to priateľka, moja kamarátka,
ktorá ma rada mala.:]
[:Ktorá ma rada mala,
Janíčka odobrala.:]

7.
[:Počkaj ty priateľka, moja kamarátka,
spomenieš aj zaplačeš.:]
[:Spomenieš aj zaplačeš,
Janíčka nedostaneš.:]