Stará sa otecko

1.
Stará sa otecko, stará sa mamička,
až budem vojačkom,až budem vojačkom,
až budem vojačkom, kde vezmem koníčka.

2.
Kde vezmem koníčka, šabľu, mundúr nový,
aby som bol vždy, aby som bol vždy,
aby som bol vždy do boja hotový.

3.
Boli ste, mamičky, boli ste veselé,
dokiaľ ste nešili, dokiaľ ste nešili,
dokiaľ ste nešili vojenské košele.

4.
Syna ste chovali jak z orecha jadro,
teraz slúžiť musíš, teraz slúžiť musíš,
teraz slúžiť musíš cisárovi darmo.