Spievaj si, dievčatko

1.
Spievaj si, dievčatko,
netrať veselosti,
[:ako si netratí, ako si netratí
tráva zelenosti.:]

2.
Spievaj si, dievčatko,
tú veselú pieseň,
[:ako si spievalo, ako si spievalo,
celú božú jeseň.:]

3.
Spievaj si, dievčatko,
nerob si srdcu žiaľ,
[:poteší ťa Pán Boh, poteší ťa Pán Boh,
nenazdáš sa, odkiaľ.:]

4.
Spievaj si, dievčatko,
ako si spievalo,
[:bžvajže veselé, bývajže veselé,
ako si bývalo.:]

5.
Bývajže veselé,
ako si bývalo,
[:keď si vaše dvere, keď si vaše dvere
za mnou zatváralo.:]