Sobota, sobota

1.
Sobota, sobota, sobotový večer,
[:hore naším dvorkom,:] sokolíček letel.

2.
Nebol to sokolíkmv jarabatom perí,
[:ale bol to šuhaj:] v bielenej košeli.

3.
Ach, Bože môj, Bože, čo som urobila,
[:keď som pre jedného:] všetkých opustila.

4.
Opustila som ja sokola pre páva,
[:letela bych za ním,:] neviem, kde sedáva.

5.
Či sedáva v hore a či v šírom poli,
[:išla bych ho hľadať, :] hlavička ma bolí.

6.
Odkažže mi, odkáž aspoň od komára,
[:nech sa moje srdce:] toľko neumára.

7.
Sobota, sobota, sobotový večer,
[:hore našim dvorkom:] sokolíček letel.