Išol jeľeň do jeľeňa

Šariš

1.
[:Išol jeľeň do jeľeňa,
ej, jeľeňa ňe doma,:]
[:jeľeň ore na javore,
jeľeň ore na javore,
ej, kačka mu pohaňa.:]

2.
[:Pošpocila še mu kačka
ej, na ribovim chvosce,:]
[:porodzila dvanasť chlapcoch,
porodzila dvanasť chlapcoch,
ej, a trinaste dzifče.:]

3.
[:Jeden červeň, druhi źeľeň,
ej, treca petrušečka,:]
[:ňeľub, šuhaj, staru babu,
ňeľub, šuhaj, staru babu,
ej, bo to ňe dzivečka.:]

4.
[:Jak ja bi ju ňeľuboval,
ej, keď je una harda,:]
[:šumna na ňej, jak na paňej,
šumna na ňej jak na paňej,
ej, chustečka hadvabna.:]alebo:

Išol jeľeň do jeľeňa
Šariš

1.
Išol jeľeň do jeľeňa,
ňebulo ho doma,
jeľeň ore na tam hore,
kačka mu pomaha.

2.
Kačka śe mu pošpocila
na ribovim chvosce,
mala ona dvanac chlapcoch
a trinaste dzifče.

3.
Jeden źeľeň, druhi červeň,
treca petrušočka,
ňeľubuj ti stare babi,
bo to ňe dzivočka.