Za grajciar je málo chleba

Zázrivá, Orava, mládenecká

1.
Za grajciar je málo chleba
a za groš je väčší kus a za groš je väčší kus.
Ak mi budeš dobrá žena,
aj ja budem lepší muž, aj ja budem lepší muž.

2.
Keď som išiel ku mej milej,
bol mesiačik vysoko, bol mesiačik vysoko.
Ona za mnou pozerala,
či som ešte ďaleko, či som ešte ďaleko.


Fonetický zápis
Za grajcár je máu̯o chleba

1.
Za grajcár je máu̯o chleba
a za groš je väčší kus a za groš je väčší kus.
Ak mi buďeš dobrá žena,
aj ja buďem lepší muž, aj ja buďem lepší muž.

2.
Keď som išieu̯ ku mej milej,
bou̯ mesiačik vysoko, bou̯ mesiačik vysoko.
Ona za mňu̯of pozerau̯a,
či som ešte ďaleko, či som ešte ďaleko.