Trávička zelená

1.
Trávička zelená okolo majera,
[:všetka moja myseľ okolo frajera.:]

2.
Trávička zelená, kdeže si sa vzala?
[:Sama som vyrástla, sama som sa siala.:]

3.
Tráva, moja tráva, ty zelená tráva,
[:mala som frajera, už ma zanecháva.:]

4.
Trávička zelená, kade ja chodievam,
[:pretože ju často slzami polievam.:]

5.
Trávička zelená, padla na ňu rosa,
[:moja frajerôčka chodí po nej bosá.:]

6.
Trávička zelená a na nej biely kvet,
nenechám ťa, dievča, za celý šíry svet.:]