Tou našou dolinečkou

1.
Tou našou dolinečkou
ponáhľam sa za Aničkou,
keď išla na maliny,
[A:ej, kričím, volám za ňu,
aby počkala za mnou,
až som všetek spotený.:]