Čo budeme robiť s týma ženami

1.
Čo budeme robiť s týma ženami,
ideme do krčmy, oni za nami.
My si rozkážeme, oni vypijú,
a keď treba platiť, tak sa pobijú.

2.
A ty starý korheľ, všetko prepiješ,
na tie svoje deti si nespomenieš.
Keď som si zarobil, tak sa opijem,
a čo mi zostane, deťom darujem.