Ej, už sa na holi

Zázriva, Orava, valašská

1.
[:Ej, už sa na holi búčky červenejú:]
[:kdeže sa valasi na zimu podejú.:]

2.
[:Ani tak nesvitá ako svitávalo,:]
[:ani mi nie je tak, ako mi bývalo.:]


fonetický zápis
Ej uš sa na hoľi

1.
[:Ej uš sa na hoľi bučki červeňejú,:]
[:deže sa vau̯asi na zimu poďejú.:]

2.
[:Aňi tak ňesvitá ako svitávau̯o,:]
[:aňi mi ňie je tak ako mi bívau̯o.:]