Čo sa rozchodíťe, vy valasi

Zázrivá, Orava

1.
Čo sa rozchodíťe, vy valasi,
baču sťe nechali na salaši.
[:Do mesta Betlema k Ježiškovi,
ideme mu doniesť naše dary.:]

2.
Bača sa vystiera, čosi badá,
v zamastenej kapse čosi hľadá,
[:azda sušeničku, lebo suchár
a to len splesnený polograjciar.:]

3.
A vy, staré baby, čo stojíte?
Pánu Ježiškovi nič nedáte?
[:na holbičku, na dve, na to majú,
ale Ježiškovi nič nedajú.:]


fonetický zápis

Ču̯o sa rozchodíte, vy, vau̯asi
Zázrivá, Orava

1.
Ču̯o sa rozchoďíťe, vi, vau̯asi,
baču sťe nehaľi na sau̯aši?
[:Do mesta Betlema k Ježiškovi,
iďeme mu doňiesť naše dari.:]

2.
Bačä sa visťiera, ču̯osi badá,
v zamasťenej kapse ču̯osi hlädá,
[:azda sušeňičku, lebo suchár
a to len splesňení pou̯ograjca̋r.:]

3.
A vi, starie babi, ču̯o stojíťe?
Pánu Ježiškovi ňič ňedáťe?
[:na holbičku, na dve, na to majú,
ale Ježiškovi ňič ňedajú.:]