Bože môj, Bože môj

1.
Bože môj, Bože môj z vysokého neba,
veď som ja milému naskrze netreba.

2.
Bože môj, Bože môj, ty moja potecha,
akože to bude, keď milý zanechá?

3.
Bože môj, Bože môj z vysokého trúnu,
akože to bude s milým pri tom súdu?

4.
Akože by bolo? Budeme bedovať.
Jeden na druhého budeme žaľovať.