Čože mi je z toho

1.
Čože mi je z toho poľa zeleného,
keď ja tu nevidím frajera mojeho.

2.
Bo môj frajer býva na druhej dedine,
naša verná láska zo dňa na deň hynie.

3.
Keby som vedela, že mi bude stály,
veru by mi očká za druhým nehraly.

4.
Ale jak si on tam frajerečku najde,
to si na mňa myslieť už viacej nebude.

5.
Ja ostanem sama v žiali opustená,
jak tá lipka v poli, čo druhých tam nemá.