Čože to šuchoce

1.
Čože to šuchoce v zelenej brezine?
Červené jabĺčko okolo jablone.

2.
Červené jabĺčko, nečerveňajže sa,
môj milý, srdiečko, na mňa nehnevaj sa.

3.
Môj sa milý hnevá, ani nehovorí,
či ho čerti znajú, za ktorou sa morí.