Dolu od Bystrého

1.
Dolu od Bystrého čierny oblak beží,
ten môj milý šuhaj v čiernej zemi leží.

2.
Leží mne on, leží, ani hor nestane,
to moje srdiečko plakať neprestane.

3.
To moje srdiečko také ako skala,
kto mu je príčina? Veru som mu sama.

4.
To moje srdiečko také rozžialené,
ako to želiezko v ohni rozpálené.

5.
Ešte to želiezko vo vode ochladne,
ale moje srdce na veky uvadne.