Ej, poľo žeľone

1.
Ej, poľo žeľone, poľo ňeorane,
paše tam Jaňičko štiri koňe vrane.

2.
Paše jich tam, paše, na žeľonej luce,
ňeše mu Marinka sinačka na ruce.

3.
Ňeše mu ho, ňeše, v hodvabnim hantušku,
na že ci Jaňiček tvu falešnu lasku.

4.
Teraz me, Jaňičku, teraz me vžac musiš,
pre tvoju falešnosc veľku hambu zkusiš.

5.
Ach, ja ce ňevežňem, aľe ci zaplacim,
samimi dukatmi stoľíček vytlačim.

6.
Chocbi ši mi daval jak na cesce prachu,
ta mi ňezaplaciš moju veľku hambu.

7.
Chocbi ši mi daval jak na luke šeno,
ta mi ňezaplaciš to poccive meno.

8.
Chocbi ši mi daval jak na roľi žita,
ta mi ňezaplaciš jak ja bula bita.