Ej, poznať, Bože, poznať

1.
Ej, poznať, Bože, poznať, kto koho miluje,
len zďaleka ide, už sa zapaľuje.

2.
Poznať, Bože, poznať, i kto koho nechce,
len zďaleka ide, už na neho repce.

3.
Poznám si ja, poznám, mojeho frajera,
nosí za klobúčkom cyprusové perá.

4.
Poznám si ja, poznám, moju frajerečku,
nosí za záhrením žltú fijalečku.