Hej, nemaš ty dzievcenky

1.
[:Hej, nemaš ty dzievcenky, jako tej Cacanky,:]
hej, ona mi donese, hej, vodinky ze studzenky.