Išlo dievča žito žať

1.
Išlo dievča žito žať zemskému pánovi,
[:jemu sa zazdali jeho biele nohy.:]

2.
Ej, dievčatko, dievčatko, poď ty ku mne slúžiť,
[:nebudeš nič robiť, len kočiša ľúbiť.:]

3.
Ej, nechcem ja ľúbiť kočiša vašeho,
[:ale by som išla za pána samého.:]