Janík, Janík, doma bývaj

1.
Janík, Janík, doma bývaj,
do susedov nechodievaj.
U susedov verbovníci,
zverbujú ťa tejto noci.

2.
Keď zverbujú, budú brati,
dajú koňa, nové šaty.
Nové šaty, nový mundier,
len si, Janko, koňa vyber.

3.
Keď si začal koňa brati,
začaly mu slzy hrati.
Keď si začal naňho sadať,
začaly mu slzy padať.

4.
Anča moja, Anča moja,
daromná je láska tvoja.
Jedna moja, druhá tvoja,
daromná je obidvoja.