Janko môj

1.
Janko môj vozil hnoj,
[:priletela vranka,
uchytila Janka,
Bože môj.:]

2.
Janko náš, nič nedbáš,
[:kone sa ti pasú,
a ty medzi chasu
karty hráš.:]