Janko, Janko, ty si zbojník

Nitriansko

1.
[:Janko, Janko, ty si zbojník,:]
[:znaš na hore každý chodník.:]

2.
[:Každý chodník, každú cestu,:]
[:kadiaľ chodia kupci k mestu.:]

3.
[:Ráno ideš, večer prídeš,:]
[:krv na sebe výdy doneseš.:]

4.
[:Ja ti šaty mosím prati,:]
[:nesmiem jich ja rozvínati.:]

5.
[:Jeden raz som rozvinula,:]
[:aj nad nimi zaplakala.:]

6.
[:Neb v tých šatách rukavička,:]
[:v rukavičke pravá rúčka.:]

7.
[:Na tej rúčke obruč zlatá,:]
[:to je rúčka môjho brata.:]

8.
[:Janko, Janko, čos urobil,:]
[:keď si môjho brata zabil.:]

9.
[:Vetor fúkal, nepočul som,:]
[:a tma bola, nevidel som.:]