Jedna je cestička

1.
[:Jedna je cestička do dvora
a druhá odo dvora,:]
[:tí naši mládenci, jak jeden, tak všetci,
do roboty sa stroja.:]

2.
[:Jeden si koníčky kširuje
a druhý ide orať,:]
[:tretí si odskočí ku svojej najmilšej
na líčko ju poboskať.:]

3.
[:Kde si dal, Janíčko, perečko,
čo som ti včera dala?:]
[:Trhal som oriešky, padla mi do riečky,
vodička mi ju vzala.:]

4.
[:Kdeže máš, Anička, ružičku,
ktorú som ti včera dal?:]
[:Žala som trávičku pri jarnom vetríčku,
vetríček mi ju zobral.:]